Journalist & Publicist
De Nieuwe Muze 2021-02

Interview Muziek, Taal en Gevoel

Ronit Palache (1984) is journalist, schrijver en interviewer. Daarnaast werkt ze als redacteur bij de talkshow Op1. Steeds vaker geeft ze ook in andere tv-programma’s haar prikkelende mening over actuele onderwerpen. Haar spontaniteit en intelligentie zijn onweerstaanbaar. Erik Fokke vroeg zich af of Palache wellicht ook iets met muziek heeft. Het resultaat is een onderhoudend gesprek met een boeiende dame, van wie we nog veel zullen horen.

Eindeloos veel vragen

Ronit Palache groeide op in een traditioneel joods gezin in Amstelveen en beschrijft zichzelf als ‘zeer nieuwsgierig en vraagzuchtig’. Als zevenjarige liep zij al rond met een bloknootje en pen en onderwierp ze haar omgeving aan een eindeloze hoeveelheid vragen. Vanaf het moment dat ze bewust begon na te denken wilde ze weten wat mensen drijft, waarom ze de dingen doen die ze doen en hoe of wat ze denken. Ook wilde ze meer weten over haar eigen afkomst. Wat maakt iemand joods en wat is jodendom nou eigenlijk precies? 

In Caïro hoorde ik voor het eerst de stem, verschijning moet ik zeggen, van Oum Kalthoum, een openbaring

Ronit Palache in de nieuwe muze, 02-2021

Deze vragen lagen ook ten grondslag aan een interviewserie die Palache tussen 2013 en 2016 maakte voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad, het oudste weekblad van Nederland. Voor de rubriek Mensch sprak ze met meer dan tweehonderd joden in Nederland over hoe zij hun jodendom beleven en waaruit hun joodse identiteit bestaat. Ze koos daarvoor mensen van velerlei pluimage, van vroom tot seculier, woonachtig in de Randstad of daarbuiten, jong en oud, homo of hetero, met twee joodse ouders of met alleen een joodse vader, maar juist geen bekende joodse Nederlanders. Door de interviews kreeg Palache meer inzicht in de herkenning die joden bij elkaar voelen en hoe het is om een minderheid te zijn, om andere gebruiken te hebben, ’s zaterdags wat anders te doen dan anderen, verbondenheid (of afkeer) te voelen met (van) een land waar je niet woont en hoe belangrijk het gevoel kan zijn ergens bij te horen. Het gaf haar ook meer inzicht in waarom het leven in een joodse bubbel op den duur verstikkend kan werken door de taboes die in een gesloten geloofsgemeenschap kunnen bestaan. In 2016 publiceerde Palache een bundeling van deze interviews in het boek Ontroerende onzin. De joodse identiteit in het Nederland van nu, waarin zij de veelzijdigheid van het jodendom laat zien.

Lees het hele interview in het onafhankelijk muziektijdschrift De Nieuwe Muze hier, als PDF (opent in nieuw venster).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *